Aikaro

Available at:

  • Yoyaku Records Store
  • Deejay.De
  • Technique
  • Juno
  • Decks.De
  • Phonica
  • Misbits

and more…

01

A. Hinode

Uchitoshi

02

B1. Hiru Hikari

Uchitoshi

03

B2. Nichibotsu

Uchitoshi

Description

A. Hinode
B1. Hiru Hikari
B2. Nichibotsu